Dettaglio documento

Data e/o note Scadenza

31-12-2022 Brak dokładnej daty zakończenia

Sempre aperta?

NO

Paese

Polonia

Regione

Malopolskie

Visualizza testo in Inglese

Titolo madre lingua

Lokalny Program Osłonowy

Descrizione madre lingua

Lokalny Program Osłonowy jest inicjatywą miasta Krakowa, która stanowi wsparcie dla osób ponoszących zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.

Testo madre lingua

Opis systemu

Lokalny Program Osłonowy jest inicjatywą miasta Krakowa, która stanowi wsparcie dla osób ponoszących zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.

Kiedy można ubiegać się o pomoc?

Ciągły nabór wniosków. Program zaplanowano do realizacji do 2022 roku.

Jakie działanie wspiera?

Pokrycie części kosztów energetycznych związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczny, które zostały zrealizowane po 14.09.2011 r.

Jakie korzyści przynosi?

Wysokość pomocy zależna jest od wymiarów lokalu, rodzaju nowego źródła oraz dochodów na mieszkańca. Po pozytywny rozpatrzeniu wniosku pomoc przekazywana jest bezpośrednio do dostawcy usługi ogrzewania, z wyjątkiem ogrzewania opartego na oleju opałowym, w którym sposób przekazania jest realizowany po uzgodnieniu z osoba objętą pomocą.

Komu przysługuje?

Pomoc przysługuje osobom, które dokonały zmiany źródeł zasilania na bardziej ekologiczne zgodnie z Programem PONE dla Krakowa oraz:

 • są zobowiązane do regulowania opłat na rzecz dostawcy ciepła do ogrzania lokalu, posiadającym umowę z dostawcą lub w inny sposób zobowiązane do uiszczenia opłat związanych z ogrzewaniem mieszkania,
 • zamieszkującym w lokalu w którym dokonano zmiany źródła ciepła,
 • nie przekraczającym określonych wartości kryterium dochodowego (500% dla jednoosobowego gospodarstwa, 450% dla rodziny)

Jak ubiegać się o wsparcie?

Wniosek z odpowiednimi załącznikami należy złożyć w Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dokumenty, które należy dostarczyć to:

 • tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego,
 • dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej lokalu lub oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej dla domów jednorodzinnych,
 • umowę z dostawca energii lub dokument potwierdzającym zobowiązanie do opłaty za ogrzewanie,
 • w przypadku wcześniej otrzymanej pomocy konieczne jest potwierdzenie uiszczenia opłat za ogrzewanie za wcześniejsze okresy rozliczeniowe,
 • dokumentu wskazującego na trwałą zmianę systemu ogrzewania (brak konieczności w przypadku realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu PONE)
 • dokumentów potwierdzających wysokość dochodu osoby lub rodziny.

Informacje dodatkowe.

 • Dostępność środka np. na poziomie krajowym, regionalnym gminnym: Kraków

Normy Prawne

 • Ustawa o pomocy społecznej
 • Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.

 

Allegati, se presenti