Dettaglio documento

Data e/o note Scadenza

31-12-2020 Ciągły nabór wniosków. Możliwość wcześniejszego zakończenia programu po decyzji WFOŚiGW w Opolu.

Sempre aperta?

NO

Paese

Polonia

Regione

Opolskie

Visualizza testo in Inglese

Titolo madre lingua

Program EKO-DOM (PONE)

Descrizione madre lingua

Program EKO-DOM jest częścią Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Województwie Opolskim. Dotyczy dofinansowania termomodernizacji budynków mieszkalnych w szczególności termoizolacji i wymiany źródeł ciepła.

Testo madre lingua

Opis programu

Program EKO-DOM jest częścią Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Województwie Opolskim. Dotyczy dofinansowania termomodernizacji budynków mieszkalnych w szczególności termoizolacji i wymiany źródeł ciepła.

Kiedy można ubiegać się o pomoc?

Ciągły nabór wniosków. Planowane zakończenie programu na koniec 2020 roku. Możliwość wcześniejszego zakończenia programu po decyzji WFOŚiGW w Opolu.

Jakie działanie wspiera?

Wspiera działania w zakresie termoizolacji domów mieszkalnych:

 • wymiana okien z parapetami,
 • wymiana drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych w tym bram garażowych,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą/garażem.

Wspiera wymianę źródeł ciepła o niskiej sprawności na nowoczesne o wyższej sprawności takie jak:

 • kotły opalane paliwami stałymi (biomasa, ekogroszek),
 • kotły gazowe,
 • kotły na lekki olej opałowy,
 • piece zasilane prądem elektrycznym,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Wspiera wymianę wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u.

Jakie korzyści przynosi?

Dofinansowanie realizowane jest w formie pożyczki pokrywającej do 95% kosztów kwalifikowanych. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,4 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 2,5% rocznie. Pożyczka oraz umorzenie udzielane są bez pobierania prowizji i dodatkowych opłat. Pożyczka udzielana jest na maksymalny okres kredytowania do 10 lat dla pożyczek ≥ 20 000 zł lub 5 lat dla pożyczek mniejszych niż 20 000 zł.

Umorzeniu może podlegać do 30% wartości części pożyczki wypłaconej na wymianę źródła ciepła i do 20% wartości części pożyczki wypłaconej na termoizolację budynku.

Komu przysługuje?

Osobom fizycznym będącym właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na terenie województwa Opolskiego.

Jak ubiegać się o wsparcie?

Odbiorca musi złożyć wniosek w formie pisemnej w sekretariacie WFOŚiGW w Opolu lub przesłać droga pocztową lub kurierem. Do wniosku należy załączyć:

 • kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności do budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego,
 • pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli budynku/lokalu mieszkalnego na realizację przedsięwzięcia, ubieganie się o pożyczkę i jej spłatę lub reprezentowanie wnioskodawcy przy rozliczeniu pożyczki,
 • oświadczenie majątkowe wnioskodawcy i jego współmałżonka oraz poręczyciela i jego współmałżonka,
 • poświadczenie dochodów gospodarstwa domowego wnioskodawcy oraz poręczyciela,
 • dokumenty potwierdzające terminowe spłaty zobowiązań kredytowych,
 • kopię dokumentacji projektowej i decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji,
 • dokument na podstawie którego określone zostały koszty przedsięwzięcia,
 • dokumenty potwierdzające dobór ocieplenia zgodnego z wymogami Programu oraz prawidłowy dobór źródła ciepła,
 • dokument potwierdzający dobór okien i drzwi spełniających wymogi Programu,
 • zdjęcia źródeł ciepła i budynku mieszkalnego przed termomodernizacją,
 • dokumenty dotyczące proponowanego przez wnioskodawcę zabezpieczenia spłaty pożyczki,
 • certyfikaty spełnienia wymagań klasy 5 dla kotłów na paliwa stałe,
 • ew. inne dokumenty.

Informacje dodatkowe.

 • Dostępność środka np. na poziomie krajowym, regionalnym gminnym: na terenie Województwa Opolskiego
 • Kto zarządza funduszem: WFOŚiGW w Opolu

Normy Prawne

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 poz.519 z późń. zm).
 • Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
 • Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - kryterium selekcji część B pkt I.2 i I.3.

 

Allegati, se presenti