Dettaglio documento

Data e/o note Scadenza

31-12-2023

Sempre aperta?

NO

Paese

Polonia

Regione

Dolnoslaskie,Kujawsko-Pomorskie,Lódzkie,Lubelskie,Lubuskie,Malopolskie,Mazowieckie,Opolskie,Podkarpackie,Podlaskie,Pomorskie,Slaskie,Swietokrzyskie,Warminsko-Mazurskie,Wielkopolskie,Zachodniopomorskie

Titolo madre lingua

Dodatek Energetyczny

Descrizione madre lingua

Dodatek energetyczny ustanowiony w Prawie Energetycznym stanowi pomoc w pokryciu kosztów energii odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej

Testo madre lingua

Opis systemu

Dodatek energetyczny ustanowiony w Prawie Energetycznym stanowi pomoc w pokryciu kosztów energii odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej

Kiedy można ubiegać się o pomoc?

Ciągły nabór wniosków. System został wprowadzony w 2014 roku i planowane jest jego trwanie do 2023

Jakie działanie wspiera?

Pokrycie części kosztów energetycznych.

Jakie korzyści przynosi?

Miesięczna dotacja płatna do 10 dnia każdego miesiąca bezpośrednio do odbiorcy

Komu przysługuje?

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Aby otrzymać świadczenie należy:

 • być beneficjentem dodatku mieszkaniowego,
 • być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczenia energii elektrycznej

Jak ubiegać się o wsparcie?

Odbiorca musi dostarczyć do wskazanej placówki (regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej lub inny wyznaczony w tym celu organ samorządowy) wypełniony formularz wraz z załączoną kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz kopię rachunku lub faktury za energię z ostatniego okresu rozliczeniowego. W postępowaniu mogą być wymagane dodatkowe dokumenty.

Informacje dodatkowe.

 • Dostępność środka np. na poziomie krajowym, regionalnym gminnym: Cała Polska
 • Kto zarządza funduszem: Gmina z dotacji przyznanych przez wojewodę
 • Źródło dotacji: Budżet Państwa

System oceny

 • Dostępny budżet wyznaczony jako:
  • 115 mln PLN w 2014,
  • 119 mln PLN w 2015,
  • 123 mln PLN w 2016,
  • 127 mln PLN w 2017,
  • 132 mln PLN w 2018,
  • 136 mln PLN w 2019,
  • 141 mln PLN w 2020,
  • 145 mln PLN w 2021,
  • 150 mln PLN w 2022,
  • 156 mln PLN w 2023.

Ocena jakości

Wady:

 • niski poziom dotacji
 • wysoki koszt administracyjny
 • długi czas procedury pozyskania funduszy
 • niewielkie wykorzystanie środka

Normy Prawne

 • Ustawa Prawo Energetyczne
 • Ustawa o dodatkach mieszkaniowych
 •  

 

Allegati, se presenti